1pxProducenci
1px POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ .

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

1.Klient posiada możliwość do pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Poniżej przedstawiamy zasady dostępu do tych procedur.

    1.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych , do których zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej pod adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów : UOKIK-Spory Konsumenckie , UOKIK-Pomoc dla Konsumentów oraz Inspekcji Handlowej.

       1.2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

       1.3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art.37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2001 nr 4 poz.25 ze zm), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży . Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr.113. poz.1214).

      1.4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej(Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

    1.5. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatną infolinią konsumentów 800 007 707 oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl